SIERADENKADO - Gouden en zilveren bedels
SIERADEN KADO - SHOP                                                   HomeContact  |  Bestellen en betalen  |  Winkelwagentje  |  OP=OP  
Goud   |  Zilver   |  Ashangers  |   Bedels  |  Hondjes  |  Speciale sieraden  |  Bioregulator   |  Medaillons |   SOS-Talisman  
Menu 
Home
Goud
Zilver
Bedels Nieuw
Hondjes
Speciale sieraden
Pandora-style
Bioregulator
Titanium sieraden
Sieradenboek
Communicatie
Contact
Favoriet
E-mail
Nieuwsbrief
Print deze pagina
Sieradenkistje met juwelen voor iedere schat
Klanteninfo
Betalen
Wat is titanium
Veel gestelde vragen
Leveringsvoorwaarden
Maatinformatie
Sieraden winkelDisclaimer
Privacy
Links
Help

 

art clay workshop

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveringsvoorwaarden


Onze leveringsvoorwaarden
Onze doelstelling is om onze leveringsvoorwaarden duidelijk
en zonder zogenaamde kleine lettertjes naar onze klanten te presenteren. Indien onverhoopt toch iets niet duidelijk is vragen wij u vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan de transparantheid van onze leveringsvoorwaarden verder vergroten. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door Sieradenkado.

Wijze van bestellen.
Bestellingen kunnen per post, fax, telefoon, e-mail of rechtstreeks via onze website aan ons worden opgegeven.

Orders worden zoveel mogelijk binnen zeven werkdagen na bestelling uitgevoerd één en ander is mede afhankelijk of het artikel op voorraad is en van de door u gekozen betalingswijze.

Voor onze ashangers van honden, katten, paarden en andere dieren geldt een levertijd van 2 - 4 weken
. Dit unieke sieraad wordt speciaal voor U gemaakt.

Wijze van bestellen buiten Nederland.
Van bestellingen die buiten Nederland worden afgeleverd worden de porto - en behandelingskosten gedeeltelijk doorberekend. Deze prijs is afhankelijk van het bedrag dat de in het betreffende land handelende vervoersmaatschappij rekent. Desgevraagd ontvangt u van ons een prijsopgave inclusief de verschuldigde verzend- en portokosten.

Speciale aanbiedingen op onze website zijn geldig zolang ze op onze website staan vermeld en de hier eventuele bij vermelde einddatum niet is verstreken.

Wijze van betaling.
Bestellingen dienen vergezeld te gaan van een opgave betreffende de wijze van betaling. U heeft daarbij de keuze uit de volgende mogelijkheden:

1. Het verschuldigde bedrag vooruitbetalen per postgiro.
2. Creditkaart via het beveiligde Paypal ( met of zonder account bij Paypal mogelijk)

3. iDeal

Bestellingen die op voorraad zijn, worden verstuurd zodra uw betaling door ons is ontvangen op ons bankrekening; NL96 INGB 0005 3230 10  t.n.v. HartenWeb. ( voor IBAN en BIC zie contact )

Indien u per machtiging wilt betalen, dient u de machtigingsbon volledig in te vullen, inclusief uw telefoonnummer. Na ontvangst van de machtiging, wordt het verschuldigde bedrag van uw bank - of girorekening afgeschreven. Na bijschrijving op onze rekening wordt uw bestelling verstuurd. Momenteel kunt van deze mogelijkheid nog geen gebruik maken.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door HartenWeb  of Art Jewels geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Hartenweb verschuldigd bent, hebt voldaan.

Levering
De meeste sieraden zijn op voorraad leverbaar of leverbaar binnen 6 werkdagen. Voor een bestelling van een aantal producten uit onze collectie kan dit rond de 21 dagen zijn. (oa. de ashangers van de dieren)

U kunt telefonisch bestellen of door ons een e-mail, fax of brief te zenden. U kunt dan gebruik maken van het bestelformulier dat u op onze website kunt vinden. De prijs van een artikel staat bij de product omschrijving.

De maximale levertermijn is 30 werkdagen. Indien deze overschreden wordt, om welke redenen dan ook, wordt u hiervan in kennis gesteld en de mogelijkheid geboden, om kosteloos de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventueel gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen 7 werkdagen aan u terug betaald. Sieradenkado kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.

Afkoelingsperiode
Na ontvangt van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product na melding te retourneren.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de zending nog volledig in tact is. De aanbieder zal in geval van ontbinding, zo spoedig mogelijk binnen 5 werkdagen na ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
Wanneer u een beroep wilt doen op deze afkoelingsregeling neemt u dan contact met ons op. Niet goed, geld terug.


Beschadiging
Indien aan de zending iets ontbreekt, defect of beschadigd is, dient u dit binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden: telefoon: +31(0)72-581 84 68 (tijdens kantooruren) of  per e-mail.
Wij zullen dan in overleg proberen tot een snelle en passende oplossing te komen. De consument kan de aanbieder ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Door ons gemaakte administratieve fouten worden zo spoedig mogelijk binnen 14 werkdagen na melding hiervan door ons hersteld.

Van garantie uitgesloten zijn: Alle schade voortkomend uit het zelf vullen/verlijmen van de bestelde artikelen, het afslijten/verkleuren van sieraden die voorzien zijn van kleur coatings/platings, het verlies van siersteentjes, krassen en andere beschadigingen die ontstaan zijn na ontvangst van de artikelen.

Retourzendingen
Retourzendingen dient u altijd eerst aan ons te melden.
BELANGRIJK. Retourzendingen dienen altijd gefrankeerd te worden teruggestuurd, tenzij anders wordt overeengekomen. Klachten en/of reclames die langer dan 15 dagen na ontvangst van de goederen aan ons worden gemeld worden niet meer in behandeling genomen, tenzij dit een fabricage - of productiefout betreft of in goed overleg van beide partijen.

Uw privacy
Vul bij een schriftelijke bestelling het bestelformulier (of een kopie hiervan) volledig in en vergeet daarbij niet uw naam en adres in te vullen. Vermeld tevens uw telefoonnummer, zodat wij bij eventuele vragen contact met u kunnen opnemen.

De door u verstrekte persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel door ons gebruikt. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens NIET aan derden beschikbaar.

Uw telefoonnummer wordt door ons alleen gebruikt wanneer er vragen over uw bestelling zijn, wij u een alternatief aan willen bieden voor een artikel dat niet (meer) leverbaar is of wij een vraag hebben over de betaling.

Als u heeft aangegeven toestemming te verlenen mailing aan u te versturen, kunt u dit ten alle tijde wijzigen of stoppen.

Op aanvraag via e-mail, fax of brief verstrekken wij u alle gegevens die wij van u geregistreerd hebben. U kunt ons via e-mail, fax of brief verzoeken om hierin wijzigingen aan te brengen of deze geheel te verwijderen.

Modelwijzingen
De modellen zijn niet specifiek op ware grootte afgebeeld. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van tikfouten. Tevens geldt voor alle modellen een voorbehoud op prijswijziging, modelverwijzing en kleurafwijkingen. Goud, zilver, glans en licht kunnen nooit de realiteit imiteren op uw computerscherm.


De prijzen
Alle prijzen zijn in euro en inclusief 21% BTW.
Een minimum bestelbedrag wordt niet gehanteerd. Denk hierbij wel aan de verzendkosten.
Tussentijdse aanpassingen zijn mogelijk indien de prijs van het zilver boven 230 Euro per kilo stijgt. Op onze algemene website kunt u de dagelijkse goud en zilverprijs vinden onder het item:
Wetenswaardig.
Prijsopgaven
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, accijnzen, etcetera, en gelden of winkel of werkplaats.
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van tikfouten of database fouten. Voor de gevolgen van tikfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


Verzenddienst
Alle producten worden verzonden met POSTNL

Uw garantie
Wij staan volledig achter de kwaliteit van de producten en stoffen die worden aangeboden. Omdat wij van mening zijn dat tevreden klanten onze beste reclame is, zullen wij al het mogelijke doen, om eventuele klachten op te lossen.

Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, en dergelijke.
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.
De door de verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of versterkte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, en dergelijke blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Klachten
Wij zijn een kleine onderneming met korte lijnen; indien u toch klachten heeft, zullen wij al het mogelijke doen om de klacht binnen 14 werkdagen naar tevredenheid op te lossen. U kunt uw klacht elektronisch of schriftelijk indienen.

Erkenning elektronische communicatie
De aanbieder erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect hiervan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Als aanbieder houden wij ons aan de Nederlandse wet - en regelgeving met speciale aandacht voor consumenten wetgeving. Wij zijn op de hoogte van de in de Nederlandse wet - en regelgeving opgenomen bepalingen ter bescherming van consumenten. De aanbieder is verplicht zich bij alle contacten met consumenten te onthouden van gedragingen die op één of andere manier inbreuk maken op of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument. Met deze wettelijke regelingen wordt voornamelijk gedoeld op de wettelijke regelingen voor consumenten koop, algemene voorwaarden, product aansprakelijkheid misleidende reclame en opdracht uit het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke regelingen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uitblijven betalen bestelling
Indien betaling binnen 14 dagen uitblijft, ontvangt u een herinnering. Indien u hierop niet reageert, ontvangt u vervolgens een aanmaning van het verschuldigde bedrag, verhoogt met 8 Euro administratiekosten. Indien betaling hierna nog steeds uitblijft wordt een derde en laatste brief verzonden, waarbij wordt gewezen dat de vordering vervolgens wordt overgedragen aan onze deurwaarder.

 
   Copyright © HartenWeb WWW.SIERADENKADO.NL Top